راهنمای ثبت ایده

یک ویدئو کوتاه از ایده خود را تهیه نمایید.
حداکثر مدت زمان هر ویدیو ۳ دقیقه باشد.
(ویدئو های طولانی تر از ۳ دقیقه وارد پروسه داوری نمی شوند.)
ویدیو دارای کیفیت مناسب صدا و تصویر باشد.
رعایت موازین اخلاقی و شرعی در تهیه ویدیو الزامی است.
ویدئو که توسط موبایل ضبط می گردد می بایست حتما به صورت افقی ضبط شود.
در ابتدای ویدئو حتما خود را به طور کامل معرفی نمایید.
جمله زیر حتما در ابتدای ویدئو گفته شود.
«این ویدیو جهت شرکت در رویداد توانبخشی RehabTech تهیه می شود»
معرفی کننده ایده در ویدئو می بایست فرد صاحب ایده باشد.
هر شخص حداکثر مجاز به ارسال سه ایده است.
آخرین مهلت ثبت نام: ۱ آبان ۱۴۰۳
تصویر