آیا نیاز و ایده خاصی دارید که تاحالا کسی به آن نپرداخته است؟
شاید این نیاز یا این ایده به ذهن کسی نرسیده، اگر نیاز یا ایده خود را ثبت نمایید
نیاز و ایده شما توسط یک تیم خبره بررسی و در صورت امکان فرایند اجرای آن آغاز می شود.

نیاز یا ایده خود را با ما در میان بگذارید

ایده خوب و خاصی در زمینه توانبخشی به معلولین دارید؟
به ارسال ایده خود در رویداد رهاب تک، ایده شما توسط چندین کارشناس خبره و متخصص بررسی میشه و اگر ایده تون خوب و عملی باشه، کمک های فراوانی به شما میشه تا ایده تون عملی بشه.

ایده یا طرح خود را ارسال کنید تا زمینه تولید و عملی شدن آن فراهم شود.