منظور از ثبت نیاز چیست؟

سالمندان، جانبازان و افراد دارای معلولیت معمولا در زندگی روزانه خود مشکلات و چالش های فراوانی دارند که اکثر این مشکلات و چالش ها در دید دیگران پنهان مانده است.

اگر شما یا آشنایانتان نسبت بعضی از این مشکلات اطلاع و آگاهی دارید، در این بخش می توانید این مشکل و نیاز را در یک ویدئو سه دقیقه ایی ضبط و برای ما ارسال نمایید تا توسط داوران ما از جهت عمومیت داشتن آن برای جامعه سالمندان، معلولین و جانبازان بررسی شود و در صورت امکان در آینده ای نزدیک برای آن راهکار مناسبی پیدا کنیم.

راهنمای ثبت نیاز

یک ویدئو کوتاه از نیاز خود را تهیه نمایید.
حداکثر مدت زمان هر ویدیو ۳ دقیقه باشد.
(ویدئو های طولانی تر از ۳ دقیقه وارد پروسه داوری نمی شوند.)
ویدیو دارای کیفیت مناسب صدا و تصویر باشد.
رعایت موازین اخلاقی و شرعی در تهیه ویدیو الزامی است.
ویدئو که توسط موبایل ضبط می گردد می بایست حتما به صورت افقی ضبط شود.
در ابتدای ویدئو حتما خود را به طور کامل معرفی نمایید.
جمله زیر حتما در ابتدای ویدئو گفته شود.
«این ویدیو جهت شرکت در رویداد توانبخشی RehabTech تهیه می شود»
هر شخص حداکثر مجاز به ارسال پنج نیاز است.
آخرین مهلت ثبت نام: ۱ آبان ۱۴۰۳
تصویر