راهنمای ثبت نام مشارکت کننده

اگر تمایل به مشارکت با صاحبان ایده در این رویداد را دارید میتوانید در این بخش ثبت نام نمایید. (چنانچه در قسمت ثبت ایده و نیاز هم شرکت کرده اید، محدودیتی برای مشارکت دراین قسمت وجود ندارد)

توجه

شرکت کنندگان می بایستی تسلط کافی به نرم افزارهای رشته تحصیلی خود و زبان انگلیسی در حد خوب داشته باشند.

آخرین مهلت ثبت نام: ۱ آبان ۱۴۰۳
تصویر