پنجمین رویداد استارت آپی فناوری های توانبخشی برای سالمندان، افراد دارای معلولیت و جانبازان

شرکت دانش بنیان همیار مکانیک کوشا، تولید کننده تجهیزات صنعت توانبخشی و مناسب سازی سالمندان، جانبازان و معلولین، مالک شتابدهنده همیار تا کنون چهار دوره رویداد استارت آپی در سال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰و ۱۴۰۲ با هدف حمایت از ایده های نو در صنعت توانبخشی به ترتیب در هتل المپیک، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری ، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و مرکز نوآوری تکنوسیتی برگزار نموده است. همچنین این شرکت قصد دارد پنجمین رویداد ملی را به مناسبت روز جهانی معلولین در مورخ ۱۱ و ۱۲ آذر ماه سال ۱۴۰۳ در مرکز نوآوری تکنوسیتی برگزار شد.