چهارمین رویداد استارت آپی فناوری های توانبخشی برای سالمندان، افراد دارای معلولیت و جانبازان

شرکت دانش بنیان همیار مکانیک کوشا، تولید کننده تجهیزات صنعت توانبخشی و مناسب سازی سالمندان، جانبازان و معلولین، مالک شتابدهنده همیار تا کنون سه دوره رویداد استارت آپی در سال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با هدف حمایت از ایده های نو در صنعت توانبخشی به ترتیب در هتل المپیک، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی برگزار نموده است. همچنین این شرکت قصد دارد چهارمین رویداد ملی را به مناسبت روز جهانی معلولین در مورخ ۱۲ آذر ماه سال جاری در مرکز نوآوری تکنوسیتی برگزار شد.

ایده‌های برگزیده

ایده‌ سوم

ایده‌ دوم

ایده‌ه اول

جوایز

جوایز نقدی به ترتیب:

تیم اول:۳۰۰ میلیون ریال

تیم دوم: ۲۰۰ میلیون ریال 

تیم سوم : ۱۰۰ میلیون ریال

لیست داوران و منتورها

سین برنامه