همیار مکانیک کوشا

درباره همیار مکانیک کوشا

شرکت دانش بنیان همیار مکانیک کوشا، تولید کننده تجهیزات صنعت توانبخشی و مناسب سازی سالمندان، جانبازان و معلولین، مالک شتابدهنده همیار تا کنون سه دوره رویداد استارت آپی در سال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ ، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ با هدف حمایت از ایده های نو در صنعت توانبخشی به ترتیب در هتل المپیک، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری ، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و مرکز نوآوری تکنوسیتی برگزار نموده است.

لازم به ذکر است شرکت در رویدادها و استفاده از دوره های منتوری و مشاوره کسب و کار برای تمام شرکت کنندگان به صورت رایگان خواهد بود.